27 maart 2014 - 17 juli 2019: 91737 bladzijden, 729198 artikelen

COLUMN

IN SAECULA SAECULORUM
BEN HELDER
De buitengewone synode over huwelijk en gezin en natuurlijk seksualiteit, in Rome is beëindigd.
Tweehonderdenvijftig bisschoppen zijn er na twee weken wel klaar mee. Slotconclusie: Alles wordt, zoals het was.
Er zijn vaker bisschopsynodes,maar waarom moet uitgerekend deze ook weer over huwelijk,gezin en andermans seksualiteit gaan.Waarom geen synode om het met zijn tweehonderdenvijftigen als jongens onder mekaar eens luchtig en openhartig te hebben over het celibaat, de eigen seksualiteit en hoe dáármee zondeloos om te gaan?
Wellicht was het ook passender, zeker heilzamer, geweest, wanneer deze bisschoppen met mekaar in conclaaf waren gegaan met Mattheüs 7:3-5, 23:27,15:3,Johannes 7:53- 8:11 en Romeinen 2:21-24. (de Bijbel staat er vol mee) in het achterhoofd. Niet deze tweehonderdenvijftig bisschoppen.
Die staan weer klaar om de paar gelovigen, die gebleven zijn, met hun schijnheilig gezicht en opgeheven klef vingertje de les te lezen. Alsof er eeuwenlang lang helemaal niks gebeurd is.
Gewone mensen hebben zelden problemen met hun eigen en/of andermans seksualiteit. Zij laten, in navolging van Jezus en allerhande Bijbelteksten anderen wel in hun waarde.
Maar niet deze tweehonderdenvijftig heilloze bisschoppen en paus Franciscus.Die hebben niet alleen problemen met de seksualiteit van anderen, maar vooral met die van zichzelf. Dat weigeren zij toe te geven, dus daarom dat vingertje richting anderen.
Wanneer iemand zijn recht van spreken over andermans seksualiteit, in saecula saeculorum verloren heeft, dan toch de Katholieke Kerk ?
De bisschoppen en Franciscus eigenen zich schaamteloos een recht toe,dat zij nooit gekregen,maar gestolen hebben: Het recht om andere mensen vanwege hun seksuele geaardheid, behoeftes of voorkeur te veroordelen en te dreigen met eeuwige verdoemenis en branden in de hel, Dat kan volgens mij ook helemaal niet, want daarvoor is de hel inmiddels veel te klein met al die Katholieke geestelijken erin.