27 maart 2014 - 20 november 2019: 94290 bladzijden, 750355 artikelen

VenLOVErtelt in café 'Tante Bet'

VENLO
Wie verhalen kan vertellen over het Venlo van vroeger is op woensdag 7 mei van harte welkom in - heel toepasselijk want de muren zijn er gedecoreerd met tientallen historische foto's uit de collectie van Twan Munten - café 'Tante Bet' op de Parade in Venlo. Op die avond houdt de Stichting Europees Cultureel Erfgoed er vanaf 19.00 uur een inlooptreffen om verhalen over gebruiken en gewoonten van vroeger aan de vergetelheid te ontrukken.
De Stichting Europees Cultureel Erfgoed houdt zich bezig met het immateriële erfgoed - het erfgoed dat opgeslagen is in de geheugens van de mensen.Dat erfgoed verdwijnt wanneer de hoeders ervan verdwijnen. Om dat te voorkomen brengt de Stichting ECE dit erfgoed door narratief onderzoek in kaart legt het vast in een publieke database.
Over vroeger zijn hele boekenkasten volgeschreven.Lijvige boeken met allerlei feiten, feitjes en jaartallen. Wat er niet - of te weinig - in staat zijn de kleine geschiedenissen van gewone mensen.
Actueel is het onderzoek de Stichting ECE doet naar verhalen over de ruim 1 miljoen Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwamen. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat die oorlog uitbrak en getuigenissen van mensen die het zelf meemaakten zijn er inmiddels niet meer. Hun verhalen leven echter vaak voort doordat ze van grootouders op ouders en van ouders op kinderen zijn doorverteld. Afstammelingen van vluchtelingen maar ook nazaten van mensen die bij de opvang en verzorging van Belgische vluchtelingen waren betrokken. Enkele van die verhalen komt de auteur Willem Kurstjens uit Tegelen vertellen. Hij werkt op het moment aan een boek over de Eerste Wereldoorlog in Venlo en wil zijn boek verluchten met 'kleine geschiedenissen'.