27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Dubbel feest bij Vocal group In the Mood

VENLO
Twee jubileumconcerten? Jawel, twee jubileumconcerten van Vocalgroup In the Mood. Het vorig jaar gaf de groep in het kader van het veertigjarig bestaan al een concert in de Jongerenkerk en 18 mei staat het tweede concert om 15.00 uur in Domani op het programma.
Een beetje raar natuurlijk, twee jubileumconcerten, een in 2013, het andere in 2014. Voorzitster Wilma van Ulft geeft twee redenen waarom er voor dit ongewone handelen werd gekozen. "Het koor werd in 1973 op de toenmalige Heilig Hartschool in Venlo opgericht.Een schooljaar strekt zich uit over twee jaar,1973 en 1974, vandaar.Maar er is ook nog een andere reden waarom we voor deze vorm hebben gekozen. Onze dirigent Marianne Maessen-Scherjon hanteert al 25 jaar de dirigeerstok,dat was ook een meer dan gegronde reden om een tweede jubileumconcert te verzorgen." Het koor zag in 1973 onder impuls van broeder Eventio het levenslicht, een tweestemmig jongenskoor waarvan de leden voornamelijk op de Heilig Hartschool zaten. Al snel nam Math Scherjon,die een zoon op de school had zitten,het stokje over en hij maakte er een vierstemmig jeugd- en jongerenkoor van. Wilma: "Math is geen afgestudeerde dirigent maar wel iemand die muzikaal bijzonder begaafd is. Onder zijn leiding groeide het koor uit tot een bloeiende vereniging met enorme ledenaantallen." De samenstelling van het koor veranderde van lieverlee. Startte het koor met louter leerlingen van de Heilig Hartschool, later kwamen daar ook meisjes van de Mariaschool en kinderen van andere scholen bij. Ouders van kinderen meldden zich ook aan waardoor de gemiddelde leeftijd van het koor steeg. Dat wil niet zeggen dat In the Mood te maken heeft met vergrijzing, integendeel zelfs."Pakweg een derde van de leden is tussen de veertig en vijftig jaar", vertelt Wilma, "maar het merendeel is 25 of jonger." Ook de huidige dirigent Marianne Maessen-Scherjon, dochter van Math Scherjon die in 1988 het stokje van haar vader overnam, heeft een stempel op de gemiddelde leeftijd gedrukt. Zij is niet alleen dirigent maar ook zangdocente met een eigen praktijk. Zij wil jeugdige zangers nog wel eens overhalen om ook tot het koor toe te treden. Bovendien veranderde het repertoire in de loop der jaren nadrukkelijk waardoor jeugd werd aangetrokken. Wilma: "Waren het vroeger voornamelijk religieuze liederen die er op het repertoire stonden, tegenwoordig zingen we ook moderne gospels en natuurlijk liedjes uit musicals en die mogen zich verheugen in een enorme populariteit."
Kende het koor vroeger nog een statisch bestuur, daar mag nu geen sprake meer van zijn. Leden worden geacht mee te denken over het repertoire. Marianne Maessen-Scherjon bepaalt vervolgens of het koor in staat is bepaalde liederen te zingen. Maessen-Scherjon is geen onbekende in de Venlose muziekwereld. Zij werkte nauw samen met Sef Thissen tijdens Viva Classica Live en het Coro Classico stond onder haar leiding.Ze studeerde in 2008 af voor haar Bachelor Koordirectie en behaalde in 2010 haar Mastertitel. Naast dirigent van In the Mood, staan ook De Meulezengers en het Franciscuskoor onder haar leiding. Niet zo vreemde dus dat beide koren ook nadrukkelijk present zullen zijn tijdens het jubileumconcert in Domani. "Marianne is iemand die precies weet wat we aankunnen", vertelt Wilma, "door haar enthousiasme en vakmanschap zijn we in staat dat te presteren wat zij voor ogen heeft. Ze maakt ons beter. Ze steekt ook veel tijd in het koor.Soms zingt ze zelf zangstemmen van liedjes in die lastig zijn zodat de leden thuis aan de slag kunnen via hun computer. Huiswerk dus. Mensen die voor de eerste keer bij ons komen, staan wel eens versteld van het tempo waarin we werken. Dat is een verdienste van Marianne, ze zorgt ervoor dat de muziek bij ons gaat leven." Het jubileumconcert draagt de naam Rythm of Life, een nummer waarvan de rechten werden gekocht door Marianne Maessen-Scherjon en aangeboden aan Vocalgroup In the Mood.
Rob Loupatty