27 maart 2014 - 11 december 2019: 94725 bladzijden, 753887 artikelen

Mijlpaal Paardensport

HORST
Met de kick-off van de Stichting Limburg Paardensport is de continuïteit in de uitvoering van het Limburgs Paardensportplan geborgd.
De huidige geschatte omzet van de Limburgse paardensportsector, 185 miljoen euro, onderschrijft het economisch belang van het versterken van het Limburgse paardensportDagbedevaar klimaat. “Deze stap draagt bij aan versterking van de breedtesport en talentontwikkeling en de daarbij behorende sportinfrastructuur. Gezamenlijk doel is dat iedereen actief meedoet en gezond leeft”,aldus gedeputeerde Lebens.
Tijdens de kick-off van de Stichting is de website www.limburgpaardensport.co m gelanceerd.
t