27 maart 2014 - 11 september 2019: 92887 bladzijden, 738498 artikelen

Extraatje

VENLO
De laagste inkomensgroepen (met een inkomen tot maximaal 110 procent van het sociaal minimum) krijgen dit jaar een extraatje.Daarom heeft het kabinet eenmalig 70 miljoen euro gereserveerd voor een koopkrachttegemoetkoming.
In Venlo komen circa 6.380 huishoudens in aanmerking voor dit bedrag.
Dit eenmalige bedrag verschilt per huishouden; alleenstaanden ontvangen 70 euro, een echtpaar ontvangt 100 euro. Alleenstaande ouders hebben recht op 90 euro. De meerderheid van deze huishoudens is al bekend bij de gemeente en ontvangt half november bericht. Het bedrag wordt dan uiterlijk december 2014 automatisch op hun rekening gestort. Het bedrag wordt niet als inkomen beschouwd; dat betekent dat het geen gevolgen heeft voor het recht op en de hoogte van de bijstand.
t uit handen